zondag, november 03, 2002

Joah, mooi wark. Vanmiddag hep sie mien oaver de streep hen trokken. Ik mot krek niks weten van die moderne troep, moar dit lik mien wa geinig. Mangs gebroek ik de kompjoeter allenig um noar dat bloote grei te koekeloern, met de leverworst mooi strak. Goed, morn wier een dag.
Hee keerls, de kompjoeter geet hier uut. Ik goa mien piet in sloap schuddn en morn ist weer vrog dag. Wie sprekt mekaar!
Noe stun d'r hier benee v'noamd 'n stel van die jonge kearlkes hier onner int gengeke wat te rook'n. Die zölt dat wah stiekum mot'n, mien vaa mos't vrogger ok nig heur'n dat ik rook'n, maarja als kwajong dan doo'j dat soort ding'n. Alleenig reuk het wah luk raar. Dus ik vreug zo aan die jeungskes, wat rook ie mie doar toch? "Grös!", zeer'n ze. Dat zal wah komm'n omdat die jonge kearlkes rechtervoart geen shag meer koop'n könt. "Doar wu'j rie-lekst van!" zeer'n ze. En kiek, dat vin'k dan wah weer positief. Met al dat geweld de leste tied. Misschien as d'r noe meer jonge leukes grös rook'n zol'n, dat d'r dan es wat minder houwerei'jn zol'n wearn...
Krieg noe wat, doek het geliek 2 moal, wat bink toch ook n kuukn of nie dan ?
Ah mooi keerl dak ook met mog doen, wie maakt dr hier n mooi feest van daggik zo, ik mot nog wah em wenn an dit internet gedoo heur, moar wie goat hier mooi beginn met oans weblog daggik zo !
Ah mooi keerl dak ook met mog doen, wie maakt dr hier n mooi feest van daggik zo, ik mot nog wah em wenn an dit internet gedoo heur, moar wie goat hier mooi beginn met oans weblog daggik zo !
Jowah, noe hebt wie een mooie plek veur wat genözzel. Doar zölt wie dan es wat an goan doon!