zaterdag, november 09, 2002

Loat oe niks wiesmaakn! Aj kiekt op de websaait http://www.vanhoek.com/ dan doot ze net of ze over mien proat. Allenig ik kan joa egaals nich voetballn! Ik doo wal aan sport, de pols en de keal smeern nuum ik sport. En af en toe met t vrouwke flink pasjansen, natuurlijk.
Ie wet wa!
Goodgoan!

donderdag, november 07, 2002

Alderbastend, wat he'k net vleukt!!
Ik ree achterop mien erf. Betje pröttel verschoemn, puntdroadjes trekken. Den helen drietbende winterkloar maakn zeg moar. Slöt mien de trekker af. Hee wol nich veur of achteroet. Ik oaveral noar kiekn. Allenig he'k er moar weinig verstaand van. Dus ik beln a rap met miene mobieltje noar de John Deere ServiceDesk, joahjoah den besteet! Ie geleuft t wa nich, moar ik zweer op mien wief beider oogn.
"Meneer Jannes, heeft u al gekeken of er brandstof in de tank zit". Ik denk bie mien eign nog, "wat een domme vozzen, tuulk wa! Elke zundag jens ik dr een literke of vief aan rooie diesel in"
Moarjah, ik kneep 'm wa. En donders nog an toe....dat wief had geliek.
Meus ik toch mooi vieftienhonderd meter op hoes an loopn. De klompn ha'k joa kats verslettn.
Toen ak op de deale kwam, kwam noaber Breur mien tegemeut. Hee zeg, Jannes! Zie hebt oe begapt. Nen stuk of veer van die stadsen hept oen de rooie diesul uut de trekker zoogn. Ik was a te wiet vot um dr achterheer te goan"

Godgloeiende! Dat hoal ie joah toch nie veur meuglijk!? Vanaf noe verkloar ik de oorlog an al die stadsen. Ik goa disse wek nog oaverleggn met de jongs, hoew dat anpakt.

Ik wet wa dat Den Jannes in vervolg met de windbukse kloar steet um dat rapalje een plaasje op 't kerkhof te bezorgn. Past moar op!

dinsdag, november 05, 2002

Ooh, nie veule. Betje an de pik trekkn. Kheb noe een paar van die illegaal loopn hier. Ie wet wa, van die Zwartjoekels. Ie mut de knip in de gaatn hoaldn, moar koejn melkn as de beste! Ik gef oe te doon daj met de vrieje tied veel leukere zaakn kunt anpakkn. Wie hebt noe pas nieuwe buurkes in oons noaberskap leern kenn. En ik heb aaltied al es better kennis wiln maakn met dat gezinneke. Va is vrachtwaagnchaufeur, moe is huisvrouw. Zie heb ook nog een 3 dochters, 16, 17 en 19... Kiekn of ik doar disse week nog oaverhen kroep.
Lup ik vanmorgn de wie in, stoat d'r zo'n wief uut de stad met mien peerd te funzen ! Paar van die keerls de bie met van die televisieopname-apparaatn, ik dacht wat kriegt wie verdomme noe ! Ik dr hen met de windbuks, vroagn wat ze in godsnoam met mien peerd an t doohn waarn. Bleek dat veur zo'hn Animel sex video veur 't internet te weehn. Najah, ze hept mie vieftig euro doan, toen hek ze maar n betje de gang loatn goan, bliekbaar von t peerd ook nog nie zo erg. Eignlijk moek zeggn dak dr zelf ook wah bronsig van werd, dus ik noar mien huus hen, had moeder de vrouw weer eens ginne zin, dat dorre wief. Dus ik bin moar ff op oons marietje gekroopn, ik moet zeggn, dat lik wa wat op animel sex, ik met miene dikke knoepert, en sie is nog moar 13 joar jah en al. Moar sie vindt jah ook altiet wa gezellig als ze wat extra aandacht van mie kriegt, lekker stekkn doan dus ! Ik goa mie meer van dat seurt filmpkes opzeukn dag ik zo ! Hept jullie nog wat doan vandaag ?

maandag, november 04, 2002

Kent oeleu dat? Leup ik vanmiddag oaver mien erf, brek ik mien kats de nek oaver zonne zaadpikker. Nam ik der geliek ene op de pantoffel, of neet dan! Kump doar zo'n gleuf aanloopn. Ie wet wa, zonne student sjoernalistiek met hoornn bril op de kop. "Meneerrr, Meneerrr (rollnde errr), dierrren hebben ook gevoel". Kiek, dan bint ze bie Jannes mooi verkeert op de koffie! Ik zeg tegen den snotterd...."En wat woj der noe met zeggn dan? Woj houwn?" En den kwiebus pakkn ziene gee-es-em..."Ik ga NU de dierenbescherming bellen"
WAaAaaAT!? Ik wier hellig in de kop, kuj wa begriepn. En ondanks den tennisarme diek heb oploopn bie de volksfeestn in Hengelvelde sleug ik den pieperd zo groewlijk hard veur de balg, da'tte doodstil bleef lign. In een betje rare posietsie, da wa.
Doarnoa he'k m in de gierkelder legt, noast die 2 jehovawiefm.
Moo had Moos emaakt, dus ik gong rap wier ant wark, anders soll k't nich afkriegn.
Atjoo!